Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Zgłoszenie


DANE PERSONALNE

* *
* *
* *
* *
* *

INFORMAJCE O PRODUKCIE BRAUN

*
* *
* *
* *

* Wgraj skan paragonu / faktury
(PDF lub JPG, waga do 1Mb)

* Zgłaszam swój udział w PROMOCJI „Święta z Braun i Esotiq” (dalej: PROMOCJI). Oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z Regulaminem PROMOCJI i akceptuję jego postanowienia. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem, współpracownikiem, ani przedstawicielem: ORGANIZATORA, FUNDATORA oraz ADMINISTRATORA, a także członkiem ich najbliższej rodziny, pracownikiem podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu PROMOCJI oraz wstępnym i zstępnym wyżej wymienionych.

* Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Spółkę NAVO Orbico Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Oświęcimskiej 51, KRS 0000046562 (dalej: Spółka), w celu przeprowadzenia PROMOCJI zgodnie z postanowieniami Regulaminu PROMOCJI i przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm). Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie ww. danych jest Spółka, która będzie je przetwarzać w ww. zakresie i celu, będąca ADMINISTRATOREM w rozumieniu postanowień ww. Regulaminu. ADMINISTRATOR powierza ORGANIZATOROWI w rozumieniu postanowień ww. Regulaminu tj. TQ Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-123) przy ul. Albańskiej 18/6, KRS 0000255462, przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia PROMOCJI, począwszy - od określonego w ust. 9 Regulaminu – dnia 01.11.20017 r., z możliwością dalszego powierzenia ich do przetwarzania w tym samym celu i zakresie CD-WEB Agencja Interaktywna Patryk Zalewski ul. Sadowa 7, 60-185 Skórzewo (Poznań), , zgodnie z przepisami tej ustawy, na co również wyrażam zgodę. Zostałam (-em) ponadto poinformowana (-y), że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także że podanie przeze mnie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w PROMOCJI.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej (e-mail) przez Spółkę NAVO Orbico Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Oświęcimskiej 51, KRS 0000046562 (dalej: Spółka), w celu marketingowym Spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm). Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie ww. danych jest Spółka, która będzie je przetwarzać w ww. zakresie i celu i powierzać Spółce TQ Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-123) przy ul. Albańskiej 18/6, KRS 0000255462, przetwarzanie tych danych osobowych w ww. zakresie i celu, z możliwością dalszego powierzenia ich do przetwarzania w tym samym celu i zakresie CD-WEB Agencja Interaktywna Patryk Zalewski ul. Sadowa 7, 60-185 Skórzewo (Poznań), zgodnie z przepisami tej ustawy, na co również wyrażam zgodę. Zostałam (-em) ponadto poinformowana (-y), że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także że podanie przeze mnie powyższych danych osobowych jest dobrowolne.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wielokrotne otrzymywanie na mój ww. adres poczty elektronicznej (e-mail) informacji handlowych, w tym newsletterów, kwestionariuszy dotyczących oceny produktów, związanych z działalnością lub z ofertą handlową Spółki NAVO Orbico Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Oświęcimskiej 51, KRS 0000046562, w tym wysyłanych za pośrednictwem Spółki TQ Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-123) przy ul. Albańskiej 18/6, KRS 0000255462, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wielokrotny kontakt telefoniczny na mój ww. numer telefonu w celu marketingowym Spółki NAVO Orbico Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Oświęcimskiej 51, KRS 0000046562 (dalej: Spółka), w tym za pośrednictwem Spółki TQ Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-123) przy ul. Albańskiej 18/6, KRS 0000255462, tj. przedstawiania mi informacji handlowych związanych z działalnością lub z ofertą handlową Spółki, zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.Po naciśnięciu przycisku „Wyślij i drukuj” zgłoszenie zostanie potwierdzone komunikatem o treści „Twoje zgłoszenie zostało wysłane”. Następnie po naciśnięciu przycisku „Drukuj” wygenerowany zostanie formularz w postaci pliku PDF wraz z numerem zgłoszenia.